Cílem Školení, které je promění, není lidem nalít do hlavy, co mají dělat

… ale dosáhnout toho, aby to, co po nich chcete, chtěli dělat sami od sebe.

Někdy k tomu stačí jednodenní školení. Jindy vícedenní. A obvykle se po nějaké době potkáváme znovu, abychom se ubránili návratu do pohodlných zlozvyků a udrželi nastavený směr.

Program dne tedy přizpůsobíme vždy tomu, co právě probíráme, obvykle ale vypadá zhruba takto…

​8:00 – 8:30

Scházíme se na místě

Obvyklým místem konání je salonek hotelu vybraný tak, aby byl pro všechny lehce dostupný (pokud se např. sjíždí z celé země).

Školení může sice proběhnout i ve vaší vlastní školící/konferenční místnosti, spíše ale od toho klienty odrazujeme: Zůstanou-li lidé totiž na svém pracovišti, často odbíhají do svých kanceláří řešit „neodkladné“ záležitosti. (Které zase až tak neodkladné nejsou, ale považují za nutné ukázat, jak jsou důležití…).

Čím dále tedy setkání uspořádáme od obvyklého místa práce, tím víc se účastníci soustředí.

8:30 – 10:00​

Program & aktivity

Při prvním setkání panuje obvykle nedůvěra: Účastníci jsou sice zvědaví, co se bude dít. Ale přicházejí s přesvědčením, že vlastně žádné rady nepotřebují. Protože už všechno dělají správně a dobře. A sami by mohli školit ostatní 🙂

Na začátku se tedy vzájemně poznáváme, zjišťujeme očekávání a přání, odhalujeme trápení a obavy. Vhodnou formou „bouráme ledy“ (někdy ukázkami, někdy příklady a příběhy, někdy skupinovou aktivitou, někdy individuální).

A to vše tak, aby se jejich ruce založené na prsou otevřely. Aby u nich vymizel pocit „všechno už vím, nic nového se učit nepotřebuju“. A aby se místo toho uklidnili, že je nikdo nebude zkoušet ani pérovat… ale že jsme tu od toho, abychom udělali jejich život a práci snazší. A proto má smysl vše vnímat a přijímat s otevřenou myslí a zájmem.

​10:00 – ​10:15

​Přestávka & občerstvení

​10:​15 – 1​1:​30​

Program & aktivity

Podle cíle školení a pracovní zkušenosti účastníků probíráme téma tak, aby všichni cítili, jak jim to pomůže v praxi.

Někdy pracujeme formou skupinových cvičení. Jindy rozdělujeme účastníky na dvojice či trojice. Ve skupinkách probírají své zkušenosti, (ne)úspěchy, názory a návrhy. Někdy je prezentují ostatním, jindy si je jako důvěrné zaznamenávají jen sami pro sebe.

Vždy se ale zaměřují na to, aby viděli sami sebe a svou práci z jiného pohledu, než svého vlastního. A sami tak odhalili příležitosti a možnosti, kterých si dosud nevšimli.

​1​1:​30 – ​1​1:​45

​Přestávka & občerstvení

​1​​1:​45 – 1​2:​30​

Program & aktivity

Na příkladech, příbězích a ukázkách z praxe společně probíráme, jak dělají obdobnou práci v jiných firmách a oborech.

Společně, ve skupinkách či individuálně hledáme způsoby, jak se z práce a (ne)úspěchů jiných inspirovat. Co z toho využít. Jak to zapojit do svého dne. A jak si tím práci zjednodušit… a dosáhnout přitom lepších výsledků.

​12:30 – 1​3:00​

Oběd

Účastníci si obvykle už dopoledne vyberou z menu a na sjednanou dobu pak přicházíme k připravenému jídlu tak, abychom neztráceli čas čekáním.

​13:​00 – 1​4:​30​

Program & aktivity

Všechny nové postupy s sebou nesou řadu nejasností, otázek a námitek… a právě na ně proto reagujeme. Společně je tedy vysvětlujeme. Ukazujeme. Počítáme. Ověřujeme. Pokud je to vhodné, rovnou vše zkoušíme, nacvičujeme a realizujeme.

Vzájemně si odpovídáme na nejasnosti a otázky. Učíme se obcházet překážky. A každý si tak sám vybírá vlastní cestu, jak dosáhnout cíle/změny, ale po svém: Tak, aby ji přijal jako svou vlastní. Během dne se všichni zapojují do diskuse. Každý má příležitost říct svůj názor.

Všichni jsou tak po celou dobu zapojeni do akce. A pokud někdo zůstává pasivně stranou, vhodnou formou jej přirozeně a nenásilně zapojíme.

​1​4:​30 – ​1​4:​​45

​Přestávka & občerstvení

​14:​45 – 1​5:​45​

Program & aktivity

Zaměříme se na to, jak všech změn dosáhnout konkrétně a osobně. Probereme, co je reálné zvládnout a kdy. Společně rozdělíme na první pohled nezdolatelné cíle do stravitelných kousků.

Ve skupinkách či individuálně si stanovíme, co musíme na své práci, přístupu a aktivitě konkrétně změnit. Sami se sebou (a ostatními) uzavřeme smlouvu, ve které se zavážeme ke specifickým a měřitelným krokům.

A společně si určíme, jak dosažení malých i velkých cílů individuálně a společně oslavíme.

​15:​45 – 1​6:00​

Shrnutí & závěr

Zopakujeme si, proč to všechno vlastně děláme. Připomeneme si, že někdo někde už podobnou práci dělá líp, rychleji, s menší námahou a s lepšími výsledky. Necháme se inspirovat novými postupy. A rozejdeme se rozhodnuti vyzkoušet a realizovat v praxi vše, co jsme se dozvěděli.

​1​6:​00 – ​1​​6:​​30

​Ukončení dne se zadavatelem & plán dalšího pokračování​

​Výše uvedený průběh školení je sice obvyklý, ale často jej také měníme a přizpůsobujeme situaci a potřebám ​firmy či samotné skupiny.

Program dne a tréninků je tedy flexibilní a budete-li jej chtít upravit, ​​určitě na něm nelpíme a po dohodě jej upravujeme. Vše si přitom vyříkáme už na začátku a vždy tak budete vědět, co od jednotlivých dní tréninku čekat.

​Chcete-li tedy vaše pracovníky změnit, vyberte si téma, na které chcete školení zaměřit​.

A jakmile budete mít jasno ​v tom, co od školení očekáváte, připravíme vám podrobný návrh a harmonogram tréninků, kterými toho společně dosáhneme.​..

Komu by se to hodilo? Dejte mu vědět...